Bác Hồ – Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta

0
1288

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta sản sinh ra biết bao nhiêu tên tuổi vĩ đại, vừa là anh hùng dân tộc, là nhà tư tưởng lớn nhưng không ai có được sự nghiệp lẫy lừng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ai có được tầm vóc thời đại, được thế giới ca ngợi và thừa nhận như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn dân tộc Việt Nam gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Bác Hồ” và dành cho người địa vị có một không hai trong lịch sử, với những công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại và di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách, phương pháp đã dành cho dân tộc và nhân loại.

Bác hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước, làm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hệ thống tư tưởng của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, là hiện thân của con đường cách mạng Việt Nam, con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Người là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Ở Bác tình yêu thương con người như một biển cả bao la không bao giờ cạn. Đó là tình cảm được thể hiện bằng chính những cử chỉ nhỏ nhất đến những hy sinh cao cả nhất: Bác sẵn sàng nhường miếng cơm ít ỏi của mình cho người khác, bớt lại từng hạt gạo giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn, hy sinh cả tình cảm riêng tư của mình cho cách mạng cho dân tộc. Người dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho các em nhỏ, các cháu thanh thiếu niên, cán bộ, đảng viên, các cụ già, những người tàn tật… Do đó, chúng ta có thể tự hào rằng: “Trong trái tim bao la của Bác Hồ có chỗ đứng cho tất cả mọi người”.

Thế hệ trẻ không ai may mắn được gặp Bác Hồ, nói chuyện với Bác nhưng hình ảnh về Bác thì thật gần gần, gần gũi như chính những người ruột thịt, những người máu mủ của chúng ta vậy. Khi nhỏ, đến trường chúng ta biết đến năm điều Bác Hồ dạy, vào Đội, lớn lên chúng ta phấn đấu được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cao hơn nữa là đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bất cứ khi nào, thời điểm nào, cả dân tộc Việt Nam nhớ đến Bác Hồ là nhớ về hình ảnh một lãnh tụ kính yêu, Người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang học tập và làm theo Bác từ tư tưởng đến đạo đức, từ nhận thức đến hành động, thấm nhuần tư tưởng, phương pháp và phong cách của Người để làm cho cái hay, cái tốt nảy nở thêm, cái xấu, cái dở dần mất dần đi, rồi tiến tới mất hẳn để sống và làm việc tốt hơn, góp phần xây dựng, hoàn thiện các giá trị đạo đức, nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc Cà Mau ra sức phấn đấu, học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/BCT về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc góp phần hữu ích vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân tộc đoàn kết, xã hội đồng thuận, đi tới chủ nghĩa xã hội theo chỉ dẫn của Bác Hồ kính yêu./.

Tác giả: Nguyễn Rô Be, Bộ môn Cơ bản