UBND tỉnh Cà Mau phân công lãnh đạo phụ trách Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau

0
592

Ngày 01/06/2018, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trao quyết định phân công phụ trách Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau cho bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng. Qua đó, bà Nguyễn Hồng Nhung sẽ điều hành các hoạt động của nhà trường kể từ ngày 01/06/2018 thay ông Hà Trọng Tâm (nghỉ hưu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định phân công phụ trách cho bà Nguyễn Hồng Nhung